Ochrana osobních údajů

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace návštěvníkům webových stránek společnosti Chodit.cz 

 

Zpracovávané osobní údaje 

Společnost Radim Holba - CHODIT.CZ v souvislosti se svou podnikatelskou činností provozuje a využívá ke své prezentaci a propagaci webové stránky. 

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba aktivně zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat. 

Ve vztahu k návštěvníkům webových stránek tak obecně máme k dispozici pouze technické údaje, jako jsou informace o IP adrese (internetový protokol), typu prohlížeče, poskytovateli internetu (IPS), datu/času, odkazujících/výstupních stránkách, počtu kliknutí k analýze trendů apod., které nejsou spojeny s žádnými informacemi, jež by identifikovaly konkrétní osobu. 

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb, a to ať již v postavení odběratele, tak i dodavatele. 

V takových případech se obvykle jedná o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla/ bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo. 

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce. 

Subjekty údajů a jejich práva 

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Radim Holba - CHODIT.CZ jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva: 

• právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů; • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně; • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“); • právo na omezení zpracování osobních údajů; • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů; • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami). 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 E-mailová adresa: posta@uoou.cz 

Zabezpečení osobních údajů 

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců. 

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Radim Holba - CHODIT.CZ a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů. 

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele. 

Zásady použití souborů cookies (Cookie Policy) 

Společnost Radim Holba - CHODIT.CZ používá na všech svých webových stránkách (dále jen „naše webová/é stránka/y“) tzv. cookies. 

Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů (návštěvníků) našich webových stránek. Tyto soubory ukládají informace o jejich využívání a přitom nám umožňují vytvořit předpoklady pro jejich optimální fungování a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s Vámi. Podle informací, které získáme pomocí cookies, nelze však přímo identifikovat konkrétní osobu, pouze koncové zařízení. Mezi těmito informacemi a údaji jsou zejména Vaše IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, koncovém zařízení (např. mobil), nastavení jazyka stránky a také informace o Vašem chování na webové stránce (např. které části navštívíte). 

Typy cookies 

Naše společnost přitom využívá na svých webových stránkách následující cookies, pokud cookies lišta neuvádí jinak: 

Nezbytné (technické) cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webu; Tyto cookies používáme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění správné funkčností webové stránky. 

Preferenční cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval základní volby a informace, které mění jeho chování či vzhled, např. nastavení preferovaného jazyka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty. 

Statistické (analytické) cookies nám pomáhají zlepšovat výkonnost, vzhled, strukturu a obsah webu. Díky nim můžeme sledovat návštěvnost stránek, chování návštěvníků na stránce a využívání různých funkcí. Získané informace nejsou vázány přímo na konkrétního návštěvníka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty. 

Marketingové cookies, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení, a to jak na našem webu, tak i napříč jinými webovými stránkami. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty. 

 

Cookies lze také rozlišovat podle doby, po kterou jsou uloženy ve Vašem prohlížeči, a to na: 

krátkodobé (session) cookies – tyto se ukládají pouze po dobu relace, tedy spuštění Vašeho prohlížeče 

dlouhodobé (persistent) cookies – zůstávají uloženy ve Vaše prohlížeči i po skončení relace, pomáhají tak identifikovat Vaše zařízení (nikoli Vás jako konkrétní osobu) při opětovném spuštění prohlížeče 

 

Cookies také můžeme rozlišovat následovně: 

Cookie první strany (first party cookies) – jde o cookies, která běží na doméně naší webové stránky. 

Cookie třetí strany (third party cookies) – jde o cookies, které jsou spojeny s doménami odlišnými od domény naší webové stránky. Třetí strana přitom používá tuto cookie na různých doménách a může tak informace o sledovaných webech uživatele využívat např. pro cílení reklamy Informace o tom, jak náš web používáte, takto sdílíme se třetími stranami - svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Seznam jednotlivých domén a partnerů (poskytovatelů) najdete v tabulce níže. 

 

Podrobné informace k jednotlivým námi používanými cookies naleznete na cookie liště naší webové stránky. 

Souhlas s použitím cookies 

Cookies si můžete nastavit pomocí úvodního cookie banneru (lišty), a to udělit souhlas se všemi cookies, nastavit souhlas jen pro některé typy nebo všechny cookies s výjimkou nezbytných technických cookies odmítnout. Po kliknutí na jednotlivý typ cookies dostanete informace o jednotlivých cookies a můžete si nastavit souhlas i jen pro některé z nich nebo pro jednotlivou doménu třetí strany (partnera). 

Svoje rozhodnutí můžete kdykoliv změnit opětovným vyvoláním cookie lišty pomocí označeného cookies políčka na naší webové stránce. 

U technických cookies není možné udělit souhlas či je odmítnout, neboť jsou pro fungování naší stránky nezbytné. Ostatní cookies nemůžeme po 01.01.2022 do Vaše zařízení ukládat bez Vašeho souhlasu. 

Nastavení/výmaz cookies pomocí prohlížeče 

Další možností, jak nastavit či zcela odmítnout použití cookies je prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, který můžete využít i pro pravidelné odstraňování cookies. Upozorňujeme ale, že pokud nepovolíte cookies vůbec nebo zakážete použití pouze některých typů, nemusí naše webová stránka zcela správně. Níže uvádíme návody pro ty nejpoužívanější: 

Chrome Firefox Internet Explorer Android 

Vaše práva a další informace o zpracování osobních údajů 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností a také Vašich práv jako subjektu těchto údajů naleznete v našich Zásadách o zpracování osobních údajů (Privacy Policy) uveřejněných také na našich webových stránkách. 

Podrobnější informace o jednotlivých cookies poskytneme na vyžádání na info@chodit.cz 

Jak nás můžete kontaktovat 

V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

• písemně formou dopisu/ oznámení na adresu:

Radim Holba - CHODIT.CZ

Kouty 1564, Valašské Meziříčí, 75701;

• elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: info@chodit.cz ; • telefonicky na tel. čísle: +420 777 599 400. 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení